06 13 67 99 47          info@dehofmeesters.nl        

Herinrichting Dorpskern

In 2005 maakte de belangenvereniging van Zieuwent de keuze om een dorpsplan te realiseren met als doel een langetermijnvisie om de leefbaarheid in het dorp te behouden en ontwikkelen. Dit plan moest veel draagvlak hebben en antwoord geven op toekomstige ontwikkelingen. Een belangrijke voorwaarde bij het maken van dit plan was dat er voldoende aandacht moest zijn voor historische plekken. Deze wens is in het plan meegenomen door oude kerkepaden te verlengen tot aan het kerkplein en er zijn open ruimtes gecreëerd voor historische gebouwen en plekken, zodat ze voldoende in beeld zijn. De Hofmeesters werkten mee aan het plan en maakten een ontwerp. Uit onderzoek bleek dat dit plan door maar liefst 98% van de bewoners van Zieuwent werd gedragen! Het inrichtingsplan is hier te bekijken.  

In 2013 werd de dorpsvernieuwing in Zieuwent beloond met de Dorpsvernieuwingsprijs. De jury was met name onder de indruk van de planmatige aanpak, het gebruikmaken van de kwaliteiten van inwoners en ondernemers en de tact waarmee gevoelige onderwerpen werden aangepakt. Zieuwent streed ook mee naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, maar die ging uiteindelijk naar het Hongaarse dorp Tihany. Wel kreeg Zieuwent een eervolle vermelding voor 'bijzondere prestaties op meerdere terreinen van de dorpsontwikkeling'. De jury was met name onder de indruk van de samenwerking tussen overheid, bewoners en professionals.