06 13 67 99 47          info@dehofmeesters.nl        

Herinrichting Markt Aalten

De Hofmeesters werd vanuit het centrumplan Aalten benaderd door de gemeente Aalten om mee te denken over de herinrichting van de Markt. De Markt stond in het project centrumplan Aalten gekenmerkt als onderzoeksgebied. 

Burgerparticipatie
Om tot een goed en breed gedragen plan te komen was het belangrijk belanghebbende partijen en burgers te betrekken in het proces (burgerparticipatie). Voor het opstellen van een programma van eisen (PvE) werd Denoin ingeschakeld. Doordat er in de verleden meerdere plannen zijn gevormd die nooit zijn uitgevoerd, waren sommige Aaltenaren terughoudend. Toch bleek uit het rapport dat iedereen het wel belangrijk vindt dat het kloppend hart van Aalten, het marktplein, een make-over krijgt. De Hofmeesters nam de uitdaging aan om op basis het PvE een goed, passend plan voor Aalten te ontwerpen.

Fraai decor
Het marktplein is omsloten door fraaie panden met het  rijksmonument de Oude Helenakerk als pronkstuk. Deze gevellijn vormt dan ook het decor en de basis van een goed inrichtingsplan. Bij dat plan is een sfeervolle verlichting noodzaak. Het verlichtingsplan is dan ook van niemand minder dan Studio DL. Deze lichtstudio en De Hofmeesters hebben samen gezocht naar een passende visie voor de Markt in Aalten.

Ronde lijnen
Aalten kent weinig rechte lijnen, maar wel kronkelende paden, slingerende beken en een glooiend landschap. Ronde lijnen passen bovendien bij het kleinschalige, romantische karakter van Aalten. De gebogen lijnen in het ontwerp zorgen er ook voor dat het lange, smalle plein royaler en breder oogt.

Lindeboom
De terrassen op de Markt krijgen een nieuwe, meer centrale plek vanwege de zon. De terrassen sluiten straks bovendien beter aan op de speelse omgeving en de horeca wordt toegankelijker. Extra groene accenten worden aangebracht met verrijdbare bloembakken. De bomen die er niet toe doen worden verwijderd op een karakteristieke lindeboom na. Deze prachtige boom en symbool van de gemeente Aalten staat straks als solitaire op het marktplein.